Бойова діяльність УПА: 11-20 лютого 1946 року

11 лютого

зіткнення розвідки (2 воїна) сотні ВО-4 УПА-Захід «Летуни» (командир Євген-Середний) з пошуковою групою НКВС (25 військовослужбовців) біля села Лиськів Калушського района Станіславської області (прорвався Борис, захоплений пораненим і закатований Левко)

11-14 лютого

облава НКВД в Рогатинському районі Станіславської області:

11.02.1944 бій сотні ВО-3 УПА-Захід «Риболовці» з НКВС біля села Подусів (загинув кущовий ОУН-Подусів Йосиф Олійник-Рух), 14.02.1944 потрапив у полон командир сотні Олександер Шніцер-Меч)

11 лютого

засідка УПА-Захід біля села Арламівська Воля Мостиського району Львівської області (сотня ВО-2 УПА-Захід командира Лиса захопила в полон старшого уповноваженого відділення ББ райвідділу НКВС Анненкова, дільничного уповноваженого міліції і неназваного старшину місцевого гарнізону ВВ з секретною поштою і продуктами)

ДАЛО, ф.5001, оп.7, спр.218, арк.127

12 лютого

1) зіткнення чоти куреня ВО-4 УПА-Захід «Смертоносці» (командир Данило Рудак-Чорний) з НКВС між селами Горохолін-Грабовець Богородчанського району Станіславської області (знищені 7 і поранені 8 військовослужбовців)

2) напад двох батальйонів НКВС на табір куреня ВО-4 УПА-Захід «Підкарпатський» (командир Павло Вацик-Прут) (наступ з трьох сторін від сіл Майданик-Посіч-Загвіздя Лисецького району Станіславської області; 2-годинний атакуючий та оборонний бій, відступ куреня в ліс, знищені 36 й поранені 13 військовослужбовців, загинули 8 і поранені 3 воїна УПА)

14-15 лютого

напад на табір НКВС сотні ВО-4 УПА-Захід «Літуни» (командир Євген Музичка-Середний) у лісі біля села Велика Тур'я Долинського району Станіславської області (зближення на максимально близьку відстань і ураганний вогонь першої чоти, обхід другої чоти з лівого флангу і несподівана атака, продовження наступу НКВС після підмоги, переслідування сотні і численні сутички, увечері – розчленування сотні на чоти й відступ до призначеного місця збору, загинули чотовий Голуб, стрільці Палій, Підкова, Бистрий. Усього до кінця місяця по селах район загинули 18 вояків сотні)

14 лютого

1) зіткнення УПА з НКВС в селі Берлін Бродівського району Львівської області (загинув воїн УПА Василь Богдан)

2) зіткнення УПА з НКВС в селі Старі Броди Бродівського району Львівської області (загинули воїни УПА Станіслав Датик-Комар, Дмитро Павлюк-Муха, Стефан Шестовалик-Заморський)

6-15 лютого

за даними НКВС, у Дрогобицькій області проведено 543 операції і 936 засідок, вбито 119 воїнів УПА і захоплені 93 воїнів УПА, затримано 123 «оунівця» і 308 «бандпособников», з'явилися з повинною 80 осіб

15 лютого

1) оборонний бій сотні куреня ВО-4 УПА-Захід «Підкарпатський» (командир Павло Вацик-Прут) проти двох батальйонів НКВС між селами Завій-Майданик Лисецького району Станіславської області (повне оточення, зближення на відстань 50 метрів і ураганний вогонь з усіх 22 кулеметів, відступ НКВС, знищено 18 і поранено 3 військовослужбовця)

2) облава НКВС в селі Вощанці Рудківського району Дрогобицької області (захоплення двох криївок ОУН-УПА, у першій – пораненому бойовику Степану Черибі-Жуку-41 рік облавники відрубали голову лопатою, у бою загинула його дружина Розалія Стадник-Вікторія-22 роки, у прориві застрелився поранений бойовик Голуб, захоплений в несвідомому стані бойовик Дмитро Стадник; у другій – загинули в бою 12 невідомих вояків УПА)

16 лютого

захоплення НКВС криївки УПА в лісі між селами Туринка-Боянець-Колин Велико-Мостівського району Львівської області (загинули командир ТВ-12 «Сокаль» і командир куреня «Галайда» УПА-Захід Василь Лащак-Перемога, начальник штабу куреня Хміль, санітар Макаренко, бойовик охорони Орлик)

16-17 лютого

близ села Залежье Рокитновского района Ровенской области чекистско-войсковой группой РО НКВД при проведении операции убито 7 и задержано 5 бандитов. В числе убитых опознаны: заместитель командующего северной группы УПА «Карый», санитарка районного провода ОУН «Зирка» и 5 бандитов из личной охраны «Карого». В числе задержанных: помощник сотенного УПА по строевому обучению «Ягода», станичный ОУН и 2 господарчих станичной ОУН. Изъято: 2 автомата, 5 винтовок, револьвер, 2 гранаты и 240 патронов.

ГА РФ. Ф.9401 сч. Оп.2. Д.134. Л.444-458.

17 лютого

1) загін УПА-Захід в селі Слобода Банилівська Башківецького району Чернівецької області роззброїв місцевий ділянку «істрєбітєльного батальйону»

2) зіткнення УПА з НКВС в селі Вулька Мазовецька Рава-Руського району Львівської області (загинув загинув воїн УПА Богдан Бодан-Сокіл)

3) зіткнення УПА з НКВС на хуторі Пеньки Камянко-Бузького району Львівської області (загинули повстанці-одинаки Ярослав Швед і Йосиф Лобай-Лиска)

4) за даними обкому КП(б)У, на території Дрогобицької області «на 6.2.1946 на оперативном учёте числилось 48 бандгрупп, в них 471 бандит. На 16.2.1946 на учёте числится 46 групп, в них 433 бандита. … За отчётную декаду зарегистрировано 7 бандпроявлений, при которых бандитами убиты 2 военнослужащих, 3 человека партийно-советского актива (инструктор обкома КП(б)У тов.Крижановский, председатель профкома 4-го нефтепромысла тов..Драч, нарсудья Новострилыщанского района тов.Трохимец) и одна местная женщина. Кроме того, 9-го и 10-го февраля бандитами были совершены поджоги домов и хозяйственных построек крестьян, обстрелы воинских гарнизонов и избирательных участков»

ЦДАГОУ, ф.1, оп.23, спр.2975, арк.174-183.

5) на хуторе Омельно [Хмельно] Колковского района Волынской области чекистско-войсковой группой УНКВД проведена операция по ликвидации остатков бандгруппы УПА, охранявшей заместителя краевого проводника т.н. «Северо-западных Украинских Земель» — «Энея». В результате боя убито 4 бандита, в том числе заместитель проводника ОУН — «Эней» »

ГА РФ. Ф. 9401 сч. Оп. 2. Д. 134. Л. 444-458.

6) ) зіткнення УПА з НКВС в лісі біля села Костів Олеського района Львівської області (загинули воіни УПА Запорожець, Синиця, Щеголь)

18 лютого

1) загін УПА-Захід в селі Добряни Рудківського району Дрогобицької області роззброїв роззброїв місцеву дільницю «ічтрєбітєльного батальйону»

2) зіткнення УПА з НКВС в селі Павлики Буського району Львівської області (загинув повстанець Петро Лящинський)

19 лютого

1) зіткнення роя охорони сотні ВО-4 УПА-Захід «Сiрi» (командир Михайло Коржак-Сапер) з развідгрупою НКВС біля села Дубівці Єзупольского району Станіславської області (знищені 2 і поранений 1 військовослужбовець)

2) зіткнення УПА з НКВС на хуторі Лисичини в селі Деревняни Велико-Мостівського району Львівської області (загинув кур'єр Марочко від курінного УПА-Захід Василя Лащака-Перемоги)

3) зіткнення УПА з НКВС у лісі біля села Корсів Бродівського району Львівської області (загинув командир УПА Микола Ігнатюк-Боруля і воїн УПА Мигаль-Буйний)

20 лютого

зіткнення УПА з НКВС у лісі біля села Прибинь Перемишлянського району Львівської області (загинули ройовий Жук, воїн УПА Комар, поранений і захоплений в полон воїн УПА Михайло Твардовський-Любомир).

Tags: